NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - jaký typ přístupu udělit ALL - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup a všechny sítě, k nimž je připojen. SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup. Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.218
17049

Sicherheit auf einen Blick im 1909 Windows 10, Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

Timestamps?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Kann ich den Desktop-Kalender in Office für kommerzielle Zwecke verwenden?

 /

Offline Dateien unter Windows 10 aktivieren!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 10!

 /

Windows 10 geschützte Ordner Problem bei portabler Einsatz!

 /

Erklärung der Windows 12 klassische Desktop Uhr!

 /