NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - jaký typ přístupu udělit ALL - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup a všechny sítě, k nimž je připojen. SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup. Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm

0.062

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

Minianwendungen Windows 10?

 /

Muss ich immer mit aktiviertem Deffender unter Win-10 arbeiten!

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Wo ist der klassische Taschen-Rechner unter Windows 10?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /