NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. method - vhodná metoda AUTO - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná soukromá adresa. POOL - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.264
15829

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Schnellste Möglichkeit, eine Eingabeaufforderung im gewünschten Verzeichnis zu öffnen!

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

What is a hexadecimal digit (hexa number)?

 /

What is a plotter?

 /

Can I start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Forget the Font Name!

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Druckerverbindung und Druckprobleme!

 /