NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. mode - režim ENABLED - povolí vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP. DISABLED - zakáže vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - Příkazy Určuje, zda bude vysílání překladu adres / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.093

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Probleme beim Löschen und Auflisten im Netzwerk und NTFS, Linux, Samba Laufwerken?

 /

Wie kann ich die Windows Bildschirmauflösung feststellen?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /