NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. mode - režim ENABLED - povolí vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP. DISABLED - zakáže vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - Příkazy Určuje, zda bude vysílání překladu adres / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm

0.077

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Die Mausspur bei Windows 8.1 / 10 ist recht nervig, kann man diese abstellen?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support?

 /

Entfernen des OneDrive Ordner´s aus dem MS-Explorer in Windows-10!

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /