netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.218
12408

Windows-10 Menüs sind nach links ausgerichtet, warum nicht rechts?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Can I customize in Windows 10 the Screen Saver, enable or turn off?

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /