NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.124

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Ordnung am Windows 10/ 8.1 / 7 Desktop mit DesktopOK!

 /

Was ist Hartz-TV ?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Die Desktop Uhr mit Glas Textur Transparent wie im Adobe Photoshop!

 /

Was ist Alpha-Transparenz?

 /

Can I find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /