NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / IPX / DUMP

netsh ras ipx dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/dump.htm
0.155
13459

Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11?

 /

Mouse pointer and cursor options open faster on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Snipping Tool unter Windows 10 finden!

 /

Download free text editing program!

 /

The Windows 11 wallpapers!

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

What is Pay Per Sale?

 /