NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Nastaví, zda budou přenosy sítě IPX od libovolného klienta předány do sítí, k nimž je připojen server RAS. mode - jaký typ přístupu udělit ALL - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem sítím, k nimž je server připojen. SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.
netsh winsock show
Zobrazí informace
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip set
Nastaví konfigurační informace.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.046

Wo kann ich den prozentuellen Marktanteil des Betriebssystems sehen, wie z.B. für das neue Windows 7?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /