netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. method - vhodná metoda AUTO - přiřadí jiné náhodné číslo sítě IPX všem klientům. POOL - přiřadí adresy IPX z fondu serveru RAS. AUTOSAME - generuje náhodné číslo sítě IPX a přiřadí je všem klientům. POOLSAME - z fondu serveru RAS vybere jedno číslo a přiřadí je všem klientům. Poznámky: U většiny konfigurací se doporučuje buď metoda AUTOSAME nebo POOLSAME, protože uchovávají čísla sítě a omezují počet přenosů v síti. Než je číslo sítě přiřazeno klientovi, nejprve se ověří, zda se nepoužívá síti Intranet serveru RAS. Z toho vyplývá, že některé adresy z fondu adres nemusejí být přiděleny.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.218
20071

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, can I open the writer?

 /

Wie kann man die Ansicht im Windows-8 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Can I show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Weitere Medien Spalten im Quad Explorer anzeigen, bzw. einblenden!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /