NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm

0.061

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Probleme beim Löschen und Auflisten im Netzwerk und NTFS, Linux, Samba Laufwerken?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /