NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.218
13578

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Touchscreen test for defective touch points, why?

 /

Print contents from the library under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 10, (Shutdown - Restart)?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Was ist Base64?

 /

You're welcome! Notice that I don't care -)

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Lotto Zahlen Generatr LTK!

 /

Give Quad Explorer access to directory protection under Windows 10!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /