NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.093

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /