NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm

0.015

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Q-Dir new and old Tree-View?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How to show administrative  Management Tools in the Windows 8.1 Start Tiles!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

External hard disk standby disable Win-10?

 /