NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.125
14191

Auf fette Schrift bei Windows 10 systemweit umstellen, aber wie DPI?

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10!

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a folder!

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

What is a TAN?

 /

Use batch file to start multiple programs!

 /

After format of external hard drive with Windows, can i delete the free space safely?

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Double click at any blank space, the directory goes upwards!

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /