NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] součást [state = ] ENABLED|DISABLED Povolí nebo zakáže rozšířené sledování u dané součásti. component - součást (chcete-li vyznačit všechny součásti, použijte '*').

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.062

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /