NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.249
17823

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Classic and modern address bar for all Explorer Windows, or both together?

 /

What is a programming language?

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 / 11 desktop (symbol distances)!

 /

Touch your touchscreen with one or more fingers!

 /

What is the difference between WLAN and WiFi?

 /

Does the directory print work excluding problems in Windows 11?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Kann ich bei über Hundert Office Dokumenten gleichzeitig die Bilder auflisten lassen?

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Kein WLAN am Laptop oder Notebook, Internet funktioniert nicht mehr!

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /