NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm
0.155
17823

Quad-Explorer: Schnell das Arbeitsverzeichnis ausfindig machen!

 /

Turn off the lock screen in Windows 10 / 11 , can I?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Take a screenshot with Paint in Windows 10/11!

 /

Windows 10 / 11 stop search processing File Explorer!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Verhindern, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt, der Bildschirm jedoch nicht!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS!

 /