NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show registeredserver ? show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako server RAS. server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz. domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární doména počítače, z něhož je vydán příkaz.

NETSH / RAS / SHOW / REGISTEREDSERVER

netsh ras show registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je počítač registrována jako / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/registeredserver.htm

0.061

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Wie kann ich in Windows 7 Dateien und Ordner auf Fehler prüfen, ich finde die ScanDisk nicht?

 /

Neue Registerkarte (Tab) im Vordergrund öffnen, Firefox und IE, aber wie?

 /