NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.093

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

What are Register-Tabs?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /