NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.28
17773

Internet Explorer 11 Eingabeleiste fehlt (Suchfeld, Menü)!

 /

Who needs external uninstallers or cleaners on Windows 10?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

File and Files?

 /

Turn off the touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

The category file management on Software OK!

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Enable and disable drive compression on Windows 10!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /