NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.124

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Can I enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /