NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm

0.062

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Hilfe meinem Windows Server 2008 SP2 hat auf einmal nur 512 MB RAM?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /