NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm

0.077

Beispiel 78 Prozent Ähnlichkeit in Find.Same.Images.OK! 

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Customize the maximum memory under Windows (RAM, set, Restrict)?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /