NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm

0.015

What does *.* Mean?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren, upgrade?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /