NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Použití: add boundary [name=]<řetězec> [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- add boundary [name=]<řetězec> [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ke kterému bude přidána mezní hodnota. grpaddr - Adresa skupiny vícesměrového vysílání přidávané mezní hodnoty. grpmask - Maska podsítě přidávané adresy mezní hodnoty. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude vázán. Poznámky: Přidá na rozhraní mezní hodnoty oboru vícesměrového vysílání. Příklady: add boundary name=Interní grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Připojení místní sítě" scopename="Můj obor vícesm. vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.25
19971

Weitere Uhrzeiten in der Windows 11 Taskleiste aktivieren!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Quick access to essential drive and system functions!

 /

Wie öffne ich im Datei-Explorer Dieser PC anstelle vom Schnellzugriff?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /

Den TelNet Client unter Windows 10, 8.1, ... aktivieren/deaktivieren!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Adjust sound volume in Windows 11?

 /

Where can I find the quick settings in Windows 11?

 /

Delete temporary files and others automatically under Windows 11 and 10!

 /