netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add rtmroute ? Použití: add rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]řetězec] [[nhop=]] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: dest - Cílová adresa IP pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Přesměrování trasy. Toto pole není požadováno pro trasy nad rozhraními protokolu PPP. preference - Upřednostňování pro trasy. metric - Metrika pro trasy. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Přidá dočasnou trasu netmgmt, která byla dána rozhraní nebo přidá přesměrování. Příklady: add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / RTMROUTE

netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/rtmroute.htm
0.171
15833

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

Kann ich die Win-7/8.1/10 Bilder in Windows XP verwenden?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /