NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm

0.062

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 8 oder Win 7/10 brennen?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Animationen in der Windows-10 Taskleiste deaktivieren, wie kann man das?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8 / 10 Explorer?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /