NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm

0.061

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Aktivieren, bzw. deaktivieren der Windows-8/8.1 Kennwortabfrage bei Reaktivierung aus dem Energiesparmodus?

 /

Ordner vs. Ordner und Alle vergleichen?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

Open the location of an Program in Windows-10 (path, folder)?

 /