NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm
0.062

Kann man mit slmgr -rearm den Windows-10 Testzeitraum verlängern?

 /

Wie aktiviere ich die Favoriten im Windows 7 Startmenü?

 /

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /

HDMI-CEC?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /