NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm
0.077

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer, how to?

 /

Wie kann ich Sprachen in Windows 8.1/8 hinzufügen, ändern, installieren?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /