NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add exclusion - Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD

netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add.htm

0.046

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Das Center für erleichterte Bedienung schnell öffnen in Windows 8.1, 8, 10?

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Die Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-7 anpassen, aber wie?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /