NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add exclusion - Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD

netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add.htm

0.046

Windows 8, (8.1, 10) automatische Wiederherstellungspunkte deaktivieren/aktivieren und anpassen?

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /