NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add exclusion - Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD

netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add.htm
0.109

How to find Windows 10 Creators or Redstone Update on my PC?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Kann ich mich bei facebook.de abmelden und meinen Facebook-Account löschen?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen!

 /