NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.14
20602

Der 3D-Benchmark für Windows 11,10, ... und Server MS OS!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10/11!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Bei Windows 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 11, 10, 8.1, 7 to default!

 /

The difference between package and parcel?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

Can I download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

A digital desktop clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings!

 /