NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Použití: add exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP, čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače systému Windows 2000. Příklady: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm

0.077

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

 /