NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete exclusion - Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE

netsh routing ip autodhcp delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete.htm
0.155
16755

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10/11!

 /

Hide programs in Windows 10!?

 /

WIA, or TWAIN scanner interface support on Windows!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Old Explorer from 21H1, 21H2 (Build 22000.168) Windows 11 available again!

 /

Used RAM Windows, no deposit found?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10/11 desktop!

 /

How can I customize or add new language in Windows 11?

 /

Set up user account lock under Windows 11!

 /

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /