NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ? Použití: delete exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, která byla vyloučena z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: Odstraní adresu IP, která byla již dříve vyloučena z oboru modulu přidělování DHCP. Příklady: delete exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp delete exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete/exclusion.htm

0.062

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

Change user passwords in Windows 10, without knowing the current?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /