NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm
0.14
14504

Neu in QTP 5.01 Menü-Sortierung, Untermenüs und Symbole für alle Windows OS!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Was ist mit der Dauer-Spalte unter Windows 10 und 11 los?

 /

Cannot modify the timestamp of the file earlier than January 1, 1980?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Can I somehow turn off the click navigation sound on Windows 10/11 in Q-Dir?

 /

Der Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

 /

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /