NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm
0.062

Win 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows-7 Betriebssystem?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10/8.1/7?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /