NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP. show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW

netsh routing ip autodhcp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show.htm

0.046

Ich muss mich am Windows Server 2008 immer mit Passwort anmelden?

 /

Was ist ein Seitenkontent, brauch ich sowas?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Kann man in Win-7 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /