NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, u kterého chcete prohlížet parametry modulu přidělování DHCP. Poznámky: Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci modulu přidělujícího DHCP. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/interface.htm
0.046

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Was ist ein Remote Zugriff?

 /