NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm

0.046

Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PCs, where is it?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Mit Chrome inkognito, bzw. anonym privat surfen!

 /

How can I block Q-Dir to open *.zip, *.rar *.cab folder?

 /

Hilfe, wo kann man das Windows 8 und 8.1 ausschalten, bzw. herunterfahren?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /