NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.14

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, how to find out?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Soll ich mir eine LED-Lampe kaufen, oder nicht?

 /