netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm
0.218
19692

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

For Windows 10, the sound settings are missing, why?

 /

FullDuplex Verbindungen, Übertragungsrate und Geschwindigkeit?

 /

Kann ich den SmartScreen Filter unter Windows 10 deaktivieren?

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /