NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, které má být odstraněno. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP. Příklady: delete interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/interface.htm

0.061

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /

Taugt mein Rechner für Vista?

 /

Can I leave short notice on Windows 10, if so, how to?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /