NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Použití: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- delete scope [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.046

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7 Taskleiste?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /