NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Použití: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- delete scope [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.202
17049

Sicherheit auf einen Blick im 1909 Windows 10, Benutzerschutz und Privatsphäre!

 /

Timestamps?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Kann ich den Desktop-Kalender in Office für kommerzielle Zwecke verwenden?

 /

Offline Dateien unter Windows 10 aktivieren!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Virtual on screen keyboard on Windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 10!

 /

Windows 10 geschützte Ordner Problem bei portabler Einsatz!

 /

Erklärung der Windows 12 klassische Desktop Uhr!

 /