NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Použití: set global [[querytimeout=]celé_číslo][[dnsmode=]enable|disable] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota querytimeout - Časový limit v sekundách pro proxy dotazy DNS. dnsmode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje operace serveru proxy DNS. disable: Zakazuje operace serveru proxy DNS. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí serveru proxy DNS. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k serveru proxy DNS. warn: Protokolovat upozornění vztahující se k serveru proxy DNS. info: Protokolovat informace vztahující se k serveru proxy DNS. Poznámky: Nastavuje parametry serveru proxy DNS globálně pro všechna směrovaná rozhraní. Příklady: set global 10 enable none Příklad ukazuje, jak lze globálně povolit server proxy DNS tak, aby používal časový limit dotazu 10 sekund, a nastavuje úroveň protokolování tak, aby nebylo prováděno žádné protokolování událostí serveru proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.171
18626

How do I enable or disable the spell check in MS Outlook?

 /

Synchronization does not work on Windows 10, the solution!

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

Funktionieren billige Windows 10 Produkt-Schlüssel wirklich?

 /

Kostenlose Minianwendungen Windows 10?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /