netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit prohlížení parametrů serveru proxy DNS. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS. disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS. default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené rozhraní použil výchozí hodnoty. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.249
19544

Can I prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Turn off auto sleep mode on windows 10 tablet PC, can I?

 /

Iconchaos am Computer Desktop!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Sei mein Sponsor auf SoftwareOK!

 /

Prozentsatz den jede Datei in ihrem Ordner belegt!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Nach Download Fehlermeldung: Keine gültige Win32-Anwendung, warum!

 /