netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit prohlížení parametrů serveru proxy DNS. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS. disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS. default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené rozhraní použil výchozí hodnoty. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.156
19544

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or directory in Windows 10, can I?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Brightness adjustment Windows 10, without screen control?

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /