NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm

0.046

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Einige Webseiten verwenden schreckliche Farben. Kann man es abstellen?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /