netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.125
17951

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

Kann ich mein Windows Vista auf Windows 7 upgraden?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /