NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete prohlížet parametry serveru proxy DNS. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.061

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Wo ist in Windows 7 die Bildschirmtastatur zu finden, starten, öffnen?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Wie kann man auf Windows 8/8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /