NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, kde bude odstraněno používání směrovače protokolu IGMP nebo proxy serveru protokolu IGMP. Poznámky: Odstraní z rozhraní směrovač nebo proxy server protokolu IGMP určený názvem. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm
0.077

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Windows 10 Schlafeinstellungen / Standby ändern, anpassen, aber wie?

 /

Zeitstempel von einer bestimmten Windows Datei, oder Ordner verwenden!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /