NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, kde bude odstraněno používání směrovače protokolu IGMP nebo proxy serveru protokolu IGMP. Poznámky: Odstraní z rozhraní směrovač nebo proxy server protokolu IGMP určený názvem. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip igmp delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/delete/interface.htm

0.061

Wie kann ich den Windows Standby Blocker in meine Landessprache übersetzen?

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

Remote Desktop in Windows-10 Home ermöglichen, aber wie?

 /

Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Hilfe, beim Öffnen kommt die Fehlermeldung "gdiplus.dll erforderlich" ? (Programstart).

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /