NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Použití: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP, error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Instaluje směrovač nebo proxy server protokolu IGMP a nastavuje globální úroveň protokolování. Příklad: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Příkazy Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.046

Eine Transparente Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /