NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Použití: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP, error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Instaluje směrovač nebo proxy server protokolu IGMP a nastavuje globální úroveň protokolování. Příklad: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Příkazy Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.171

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Can I add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /