NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k protokolu IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu IGMP, například protokolování pro příbuzné události. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.25
17422

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Was ist eine Eingabetaste?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

Alle laufenden Anwendungen am Samsung Galaxy sehen?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Kann ich in Windows-XP Dateizeit und Ordnerzeit ändern, bzw. bearbeiten?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

I would like to customize the colors to the "old Norton Commander"!

 /