netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k protokolu IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu IGMP, například protokolování pro příbuzné události. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.155
17422

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, can I?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Reparatur Installation von Windows 7, weil die Wiederherstellung nicht funktioniert!

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Wie kann ich eine DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Bei nichts tun am PC baldmöglichst in den Standby-Modus unter Windows 10, 8.1, 7!

 /