NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu IGMP s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip igmp show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/ifstats.htm
0.046

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /