NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » iftable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show iftable ? Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny skupiny hostitelů protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show iftable index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFTABLE

netsh routing ip igmp show iftable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, iftable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/iftable.htm
0.265
20033

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Set countdown to shutdown the PC at the specified time!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10!

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /