NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » iftable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show iftable ? Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny skupiny hostitelů protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show iftable index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFTABLE

netsh routing ip igmp show iftable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, iftable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/iftable.htm

0.046

Why do I need the send_tab and send_enter command in Windows?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Change Screen Resolution in Windows 10, two solutions?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (10,8.1, 7)!

 /

Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder?

 /