NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » rasgrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ? Použití: show rasgrouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP rozhraní klienta vzdáleného přístupu, pro kterého chcete zobrazit skupiny vícesměrového volání, ke kterým se připojil. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů pro rozhraní klienta vzdáleného přístupu. Příklady: show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / RASGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show rasgrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, rasgrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/rasgrouptable.htm

0.078

Passwortabfrage beim Bildschirmschoner in Windows-8 aktivieren (deaktivieren, abstellen, einschalten)?

 /

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Desktop Schnee Free für Windows und Extras!

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /