NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » rasgrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ? Použití: show rasgrouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP rozhraní klienta vzdáleného přístupu, pro kterého chcete zobrazit skupiny vícesměrového volání, ke kterým se připojil. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů pro rozhraní klienta vzdáleného přístupu. Příklady: show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / RASGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show rasgrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, rasgrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/rasgrouptable.htm
0.062

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Core-X-Architektur?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /