NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show state
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.109

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /