NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show state
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip nat'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.218
14455

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Dot matrix printers, laser printers, and others under Windows 10!

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, can I?

 /

Eine prächtige und große Digitale Desktop Uhr für alle MS-Windows-OS!

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Can I also do a test color printing in Windows 10?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 10?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /