NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Nakonfiguruje překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: add interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm

0.046

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Wo finde ich Windows-8 Fax und Scan, um Dokumente in Win 8.1 und 8 scannen und faxen zu können?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10 und geschützte Ordner Problem!

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /