NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. delete ftp - Zakáže server proxy FTP. delete h323 - Zakáže proxy H323. delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní. delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE

netsh routing ip nat delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete.htm

0.061

Kann ich selbst die Windows-XP Datei Boot.ini bearbeiten und konfigurieren?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Wie erkenne ich bei Win-7 ob ich Windows x32/x86 oder x64 Edition habe?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /