NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressrange ? Použití: delete addressrange [name=]<řetězec> [start=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit rozsah adres. start - Počáteční adresa IP odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní rozsah adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat delete addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressrange.htm

0.093

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows-7, oder Vista?

 /

How to reinstalling Windows 10 (reset, clear)?

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der  Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

How to start windows 8 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /