NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressrange ? Použití: delete addressrange [name=]<řetězec> [start=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit rozsah adres. start - Počáteční adresa IP odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní rozsah adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat delete addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressrange.htm
0.046

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Wie kann ich das Windows-8 u. 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Am Samsung Handy sind einige Symbole mit Rahmen, kann ich das ausmachen?

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /