NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit překládání adres (NAT). Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní NAT z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.061

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Langsames Starten von Windows 7, trotz Installation von Service Pack 1, zu langsames Booten von Win7?

 /

USA football mouse trails!

 /

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /