netsh routing ip nat dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DUMP

netsh routing ip nat dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/dump.htm
0.14
14821

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100 ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /