NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry NAT. set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm

0.077

Suchverknüpfung auf dem Desktop in Windows 8.1 / 10?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /