NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry NAT. set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm

0.078

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Eine Desktop Stoppuhr ein Uhr zum Stoppen der Zeit für Windows!

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist test_exymple@mail.com333?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD or SSD in Windows 10?

 /

Wie kann ich einen System-Wiederherstellungspunkt in Windows-7 manuell erstellen?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /