NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry NAT. set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET

netsh routing ip nat set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set.htm

0.062

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Remove Q-Dir from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /