NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.156
15367

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer!

 /

Set default search engine and prevent customizes on Windows 10!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Start the Explorer Q-Dir with last window position and view settings!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Add multiple directorys to compare photos under Windows!

 /

What is a PDF file?

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a folder!

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /