netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.171
15367

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Timer und Standby, oder Ruhezustand verhindern!

 /

Kann man die Windows 7 Indizierung deaktivieren, bzw. anpassen?

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Can I modify in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Wie kann ich das Win7 Fenster Preview (Vorschau) aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

What is native resolution?

 /