NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota název - název rozhraní Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci překládání adres NAT. Zobrazené informace se skládají z následujících polí: Pole Popis ---- ----- Mode Určuje, zda rozhraní pracuje v plném režimu (překládání adres IP i překládání portů), pouze v režimu překládání adres, privátním režimu, plném režimu s bránou Firewall, v režimu pouze adres s bránou Firewall nebo v režimu pouze brána Firewall. Protocol Zobrazí typ protokolu použitý pro mapování portu NAT. Public address Zobrazí adresu IP veřejné sítě. Public port Zobrazí číslo veřejného portu protokolu. Private address Zobrazí adresu IP privátní sítě. Private port Zobrazí číslo privátního portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
netsh firewall set
Nastaví konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add neighbor
Přidá souseda OSPF.
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.046

Wo finde ich die Sehhilfe Einstellungen am Samsung Handy?

 /

Verzeichnis und Ordner Druck unter Windows 10/8.1/7!

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie?

 /