NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add area - Přidá oblast. add interface - Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní. add neighbor - Přidá souseda OSPF. add protofilter - Přidá filtr protokolu OSPF. add range - Přidá rozsah pro určené ID oblasti. add routefilter - Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF. add virtif - Přidá virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.124

What is Drop and Drag?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /

Kann ich mein Win-XP auf Windows 7 aktualisieren, bzw. updaten?

 /

Eine Desktopverknüpfung um den PC schnell in 'Standby' zu versetzen am Windows-7 Desktop erstellen?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

Bei Windows-10 den vollständigen Pfad in der Explorer Titelleiste sehen, aber wie?

 /