NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add area - Přidá oblast. add interface - Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní. add neighbor - Přidá souseda OSPF. add protofilter - Přidá filtr protokolu OSPF. add range - Přidá rozsah pro určené ID oblasti. add routefilter - Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF. add virtif - Přidá virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm

0.062

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

How to find your IP Address quickly?

 /