NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.187
13914

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

What is a special character?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7, 10 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /