netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.186
13914

Windows 10/8.1: Can I turn off or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Kann ich Windows x64 auf einem x86, bzw. x32 Computer laufen lassen?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Writing program for Windows 10, for free!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Wie kann ich Dateien filtern? Geht das überhaupt im Quad-Explorer?

 /

Core-X-Architektur?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /