NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm

0.046

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Windows 10 Passwort ändern, entfernen, bzw. neues Kennwort setzen, aber wo?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /