NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add protofilter ? Použití: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Přidá filtr protokolu OSPF. Příklady: add protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf add protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/protofilter.htm

0.046

Shut down or power off, power on?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /