NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Použití: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Příznak Hodnota transareaid - Adresa IP oblasti přechodu použité k výměně informací o směrování mezi směrovačem hranice nesouvislé oblasti a směrovačem hranice oblasti páteřního spojení. virtnbrid - ID směrovače virtuálního souseda, který bude přidán. Poznámky: Přidá k tomuto směrovači virtuální rozhraní. Virtuální rozhraní se používá k vytvoření virtuální propojení. Virtuální propojení je logické spojení mezi směrovačem hranice oblasti páteřního spojení a směrovačem hranice oblasti, který nemůže být fyzicky propojen s oblastí páteřního spojení. Jakmile je virtuální propojení vytvořeno, používá se k výměně informací o směrování mezi směrovačem hranice nesouvislé oblasti a směrovačem hranice oblasti páteřního spojení. Příklady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show state
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.14
16062

What is a floating point number?

 /

Ausdrucken des verbrauchten Speicherplatzes auf der Festplatte, wozu?

 /

Where is the Send To folder in Windows 10/11, how to open?

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

What are RAW image files?

 /

Can I convert Windows to another language?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 11, 10?

 /

What are number formats?

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Where can I find the classic file explorer for Windows 11?

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /