NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF. addr - Adresa IP rozhraní protokolu OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete odstranit. Tato adresa IP je adresou rozhraní IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače protokolu OSPF daného souseda. Poznámky: Odstraní adresu IP směrovače protokolu OSPF na opačném konci rozhraní NBMA. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/neighbor.htm

0.108

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

NewFileTime Video!

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /

Wie kann ich das aktuelle WLAN Passwort herausfinden bei Windows-7 (Kennwort)?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /