NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF. Příklady: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm

0.078

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Wie kann man den Taschenrechner in Windows 8 und 8.1 öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /